นางนิรดา สงวนคัมธรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะหัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpahan วันที่ 15 ก.ค. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม้า

🍠สพอ.บางปะหัน🍠 นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการอำเภอบางปะห [...]