การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 67 ครั้ง

วันที่ 9 ก.พ. 61 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยนางกาญจนา ประสพศิลป์ พัฒนาการอำเภอ และนางสาวเครือมาศ ภัคดีไพบูลย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านคลองบ้านใหม่ ม.11 ตำบลโพรงอากาศ

(Visited 67 times, 1 visits today)