โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561

เข้าชม 82 ครั้ง

วันที่ 9 ก.พ. 61 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนางอำพร ศรีกุลนิภา นักวิชาการัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

 

(Visited 82 times, 1 visits today)