ขนาดตัวอักษร:

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน

นายสุรชาติ แก้วทองประคำ

พัฒนาการอำเภอบางเลน

ข่าวประชาสัมพันธ์

03/05/2562 13.15

กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3 พ.ค. 62 นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ประธานในพิธ [...]

12/12/2561 10.58

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5 ธ.ค. 61 นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน เป็นประธานใ [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน) (18/09/61)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรม 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าที่ระลึก กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 จ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน และสินค้าที่ระลึก (09/08/61)
ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรม 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าที่ระลึก กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 จ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน และสินค้าที่ระลึก (09/08/61)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (ปรับปรุงภูมิทัศน์และสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน) (18/09/61)
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรม 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าที่ระลึก กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 จ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน และสินค้าที่ระลึก (09/08/61)
ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรม 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าที่ระลึก กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 จ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน และสินค้าที่ระลึก (09/08/61)