ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสวาท เขียวขำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ