ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

<ตำแหน่งว่าง>

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางกล่ำ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

บริการของเรา