18 กันยายน 2560 นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอบางแก้ว ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

(Visited 29 times, 1 visits today)