ประชุมประจำเดือนตุลาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖0 นางกรัณฑรัตน์  โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย

(Visited 8 times, 1 visits today)