การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

เข้าชม 13 ครั้ง

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560  นางกรัณฑรัตน์   โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมบรรยาย ได้แก่  คุณพิสิฐ ตันนิกร ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย   และคุณเปรมมนัส อาวะนนท์     ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 13 times, 1 visits today)