การดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

เข้าชม 5 ครั้ง

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560  นางกรัณฑรัตน์   โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ  โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ  ศรีม่วง นายอำเภอบ้านด่านลายหอย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรร่วมบรรยาย ได้แก่  คุณพิสมัย ศิริพัฒนานุกูลชัย  คุณจริยา ปราณีบุตร และคุณกฤษณพงศ์ บุญดี ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 5 times, 1 visits today)