สพอ.บำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลโคกเพชรพัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก. จำนวน 11 ทุน ๆ ละ1,000 บาท โดยนางสุณิสา บุญเกื้อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา

สพอ.บำเหน็จณรงค์  พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลโ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยสถาบันการเงินชุมชนตำบลโคกเพชรพัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก จำนวน 11 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท โดยนางสุณิสา บุญเกื้อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา

สพอ.บำเหน็จณรงค์  พร้อมด้วยสถาบันการเงินชุมชนตำบลโคกเพช [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานทุนและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ 13 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิพิชญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเพชรพัฒนา เข้าร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี2562

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประธานกองทุนแม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ นำเสนอผลการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางมะลิ พิชญาน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

@สพอ.บำเหน็จณรงค์  วันที่ 12  สิงหาคม 2562 นางมะลิ พิชญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยปลูกหญ้าแฝกและทำความสะอาดรอบบริเวณคลองส่งน้ำ ห้วยลำคันฉู

@สพอ. บำเหน็จณรงค์  12 ส.ค.62  นางมะลิ. พิชญานุพงค์  พั [...]
อ่านเพิ่มเติม