สพอ.บำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานทุนและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ 13 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิพิชญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเพชรพัฒนา เข้าร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี2562

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประธานกองทุนแม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ นำเสนอผลการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางมะลิ พิชญาน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

@สพอ.บำเหน็จณรงค์  วันที่ 12  สิงหาคม 2562 นางมะลิ พิชญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยปลูกหญ้าแฝกและทำความสะอาดรอบบริเวณคลองส่งน้ำ ห้วยลำคันฉู

@สพอ. บำเหน็จณรงค์  12 ส.ค.62  นางมะลิ. พิชญานุพงค์  พั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันนี้ 12  สิงหาคม 2562 นางมะลิ พิชญานุพงค์  พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ ดำเนินการจัดเวทีการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและจัดเก็บข้อมูลตาม ตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (ตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ :  วันที่ 9 สิงหาคม 2562  นางมะลิ. พิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ ดำเนินการจัดเวทีการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและจัดเก็บข้อมูลตาม ตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (ตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ :  วันที่ 9 สิงหาคม 2562  นางมะลิ. พิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ กิจกรรมสาธิตอาชีพเพาะเห็ดฟาง ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเกาะมะนาว ม.1 ต.เกาะมะนาว

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวจินตนา ชั [...]
อ่านเพิ่มเติม