@สพอ.บำเหน็จณรงค์ นางมะลิ พิชญานุพงศ์ พัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้ นางทองสิน ศรีสอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจินตนา. ชัยโยบัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.ปี 2562 และจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนยากจน ตำบลหัวทะเล จำนวน 2 ครัวเรือน

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ นางมะลิ พิชญานุพงศ์ พัฒนาการอำเภอบำเห [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ นางมะลิ. พิชญานุพงศ์. พัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์ มอบหมายให้นางสาวจินตนา ชัยโยบัว. นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางทองสิน ศรีสอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบเงินทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนจำนวน1,200บาท ให้กับ เด็กหญิงพรธิดา ทองคำ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ 12 บ้านหัวสระใหม่ อำเภอบำเหน็จณรงค์

@สพอ.บำเหน็จณรงค์  นางมะลิ. พิชญานุพงศ์. พัฒนาการอำเภอบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ นางมะลิ พิชญานุพงศ์ พัฒนาการอำเภอ พร้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชมรายการผู้ว่าพบประชาชน ประจําวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-09.00 น.ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ ประเด็น “การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ความจําเป็นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ” ผู้ร่วมรายการ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

ขอเชิญชมรายการผู้ว่าพบประชาชน ประจําวันพุธที่ 9 ตุลาคม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จณรงค์ ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี2562

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ นางมะลิ พิชญานุพงศ์ พัฒนาการอำเภอบำเห [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บำเหน็จรรงค์ ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ ประชาสัมพันธ์งานกองทุนการออมแห่งชาติ

สพอ.บำเหน็จณรงค์ นางมะลิ พิชญานุพงศ์   พัฒนาการอำเภอบำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ 2 ตุลาคม 2562 นางมะลิ พิชญานุพงศ์ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ณ หอประชุม อำเภอบำเหน็จณรงค์

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ 2 ตุลาคม 2562 นางมะลิ พิชญานุพงศ์ พัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม