@บำเหน็จณรงค์อำเภอแห่งความสุข #พช.บำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบำเหน็จณรง [...]
อ่านเพิ่มเติม

@บำเหน็จณรงค์อำเภอแห่งความสุข #พช.บำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน

วันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบำเหน็จณรง [...]
อ่านเพิ่มเติม

@บำเหน็จณรงค์อำเภอแห่งความสุข #พช.บำเหน็จณรงค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมประชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

@บำเหน็จณรงค์อำเภอแห่งความสุข #พช.บำเหน็จณรงค์ จัดประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบำเหน็จณรงค์

วันที่ 22 มกราคม 2563 พช.บำเหน็จณรงค์ จัดประชุมร่วมกับห [...]
อ่านเพิ่มเติม

@บำเหน็จณรงค์อำเภอแห่งความสุข #พช.บำเหน็จณรงค์ สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการประกอบอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 22 มกราคม 2563 สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการปร [...]
อ่านเพิ่มเติม

@บำเหน็จณรงค์อำเภอแห่งความสุข #พช.บำเหน็จณรงค์ และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าพบนายอำเภอเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. นางมะลิ พิชญานุพงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

@บำเหน็จณรงค์อำเภอแห่งความสุข #พช.บำเหน็จณรงค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางมะลิ พิชญานุพงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม