อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ร่วมสร้างฝายมีชีวิตตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบำเหน็จณรงค์  ร่วมกับเครือข่ายอา [...]
อ่านเพิ่มเติม