สพอ.บำเหน็จณรงค์ พัฒนากรประจำตำบลโคกเริงรมย์ ร่วมประชุมสัญจรตำบลโคกเริงรมย์

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ นายณรงค์ ภูชาดึก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรประจำตำบลโคกเริงรมย์) ร่วมประชุมสัญจรตำบลโคกเริงรมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ บ้านกุดตาลาด ม2 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 6 times, 1 visits today)