สพอ.บำเหน็จณรงค์ ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพ บ้านโคกตาเมา

@สพอ.บำเหน็จณรงค์ นายณรงค์ ภูชาดึก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวจินตนา ชัยโยบัว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นติดตามสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านโคกตาเมา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 10 times, 1 visits today)