การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีีที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร

พ.อ.วินัย  เจริญศรี รอง ผบ.มทบ.27 (1) ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำเภออาจสามารถ และพบประผู้เข้าร่วมเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ บ้านกุดเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแจ้ง และบ้านเป้า หมู่ที่ ๗  ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 12 times, 1 visits today)