พิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  อำเภออาจสามารถ  จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภออาจสามารถ  วันแรก  ๗๓๑  คน

(Visited 22 times, 1 visits today)