นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด