นายยุทธพงษ์ แสงไกร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด