ประกาศการประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนฝึกสาธิตอาชีพ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ 2020-03-24 17:32:49
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2020-03-10 17:00:20
ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2020-03-09 18:00:40
สตรีฉะเชิงเทรา รวมพลังกับ กรมการพัฒนาชุมชน สภาสมาคมสตรีฯ สืบสาน รณรงค์ใส่ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมสารคาม 2020-03-04 16:11:23
กิจกรรมโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2020-03-03 16:54:00
ตารางฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2020-02-05 11:47:57
นางกาญจนา ประสพศิลป์ พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2020-01-17 13:49:14
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2020-01-17 13:47:45
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านคลอง 19 หมู่ 8 ตำบลหมอนทอง ณ ที่ทำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2020-01-17 13:47:07
ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลบึงน้ำรักษ์ ณ สุเหร่าดารุ้ลอิบาดะห์ คลอง14 ตำบลบึงน้ำรัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2020-01-17 13:46:05