บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลท่าดอกคำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-14 16:19:19
อบรมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-14 16:14:10
จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลดงบัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-11 17:44:18
บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลโพธิ์หมากแข้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-11 17:36:55
สพอ.บึงโขงหลง ร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสมพันธไมตรีในมิติพระพุทธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-11 17:30:27
เปิดตลาดชุมชน ถนนอาหาร การเกษตรปลอดสารพิษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-02-11 17:14:49
@สพอ.ศรีวิไล >>ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีวิไล เพื่อชี้แจงการปรับลด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-11 16:46:55
@สพอ.ศรีวิไล >>ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-11 16:44:48
@สพอ.ศรีวิไล >>ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-05 17:13:01
@สพอ.ศรีวิไล>>เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-02-04 13:48:48