ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-01-17 11:02:47
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-01-17 10:56:37
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูงติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง 2020-01-08 11:54:47
ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอนายูง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง 2020-01-08 11:47:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอณุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-01-07 16:18:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน,คอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-01-07 16:11:14
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชม "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2020-01-06 20:48:25
พัฒนาการอำเภอศรีธาตุเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2019-12-23 18:41:24
สพอ.ศรีธาตุ ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2019-12-18 14:08:58
สพอ.ศรีธษตุ ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2019-12-18 13:57:08