พช.ศรีธาตุ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2020-02-18 19:13:20
พัฒนาชุมชนกู่แก้ว จัดฝึกทักษะอาชีพทอผ้าขิด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-02-18 17:14:35
พช.กู่แก้ว จัดเลือกตั้งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ(small pin สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-02-18 12:06:27
ประชุมบูรณาการแผนระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน 2020-02-18 09:16:58
ข้าราชการอำเภอกู่แก้วร่วมเข้าแถว "เคารพธงชาติ" ในทุกๆวันจันทร์ พร้อมกล่าวคำปฏิญา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-02-17 15:31:06
โครงการประชุมทักษะชีวิตห่างไกลจากไข้หวัดโคโรน่า 2019 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน 2020-02-14 23:31:03
พช.ศรีธาตุ ร่วมงาน“ประเพณีชนสามเผ่า ชาวศรีธาตุ ประจำปี 2563” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2020-02-14 15:47:03
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2020-02-14 15:42:33
พัฒนาการอำเภอศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงพระธาตุประมัญชา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2020-02-14 15:39:15
“กู่แก้ว ส่งรัก ส่งรอยยิ้ม” จัดกิจกรรมออกหน่วย อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-02-14 14:30:02