การดำเนินกิจกรรมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-01-17 15:08:47
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-01-17 13:15:28
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-01-16 17:58:14
สพอ.ท่าบ่อ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านท่าแดง ม.12 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ 2020-01-16 13:39:32
กิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-01-16 10:31:10
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ TV. พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ 2020-01-15 11:21:57
กิจกรรมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-01-15 10:22:08
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิด กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม สร้างภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-01-14 15:48:04
ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน​ กข.คจ.​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-01-13 17:10:22
ประชุมสัญจร​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-01-13 13:30:12