ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2020-01-17 19:06:05
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-01-17 17:32:58
ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการเวียงสระ:หัวใจสีชมพู”หอบรัก.....มาห่มป่า” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-01-17 13:38:05
สพอ.ท่าฉาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2020-01-17 11:38:20
ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหมพุมเรียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา 2020-01-16 13:00:29
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP อำเภอเวียงสระ ร่วมนำผลิตภัณฑ์ OTOP จัดโชว์ในงานแถล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-01-16 11:17:26
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-01-16 10:12:17
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา 2020-01-16 09:00:03
สพอ.ท่าฉาง ชี้แจงหลักการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและแนวทางการเขียนโครงการเงินอุดหนุนแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง 2020-01-15 16:55:22
ประชุมกองทุนหมู่บ้านสามสัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา 2020-01-15 13:00:08