ปักหมุดครัวเรือนยากจน ลงระบบ TPMAP Logbook สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-13 16:42:04
เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการยกระดับการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-07 20:49:23
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของอบต.เหมืองใหม่ กรณีพิจารณาค่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-07 20:40:35
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออัมพว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-05 14:52:57
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-05 11:38:41
ติดตามกลุ่มสตรีรูปมะพร้าวล้งปราโมทย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-04 15:08:12
ติดตามโครงการ กข.คจ. และ กองทุนหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-03 20:10:55
ชี้แจงการใช้ที่ดิน โครงการโคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-03 20:04:04
??ประชุมและเตรียมความพร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-02-03 11:56:22
พช.อัมพวา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-30 11:35:48