สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-17 21:41:10
พัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที “ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2 ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2020-01-17 15:47:28
จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2020-01-17 13:06:22
ส่งเสริมการท่องเที่ยว แข่งเรือเร็วประเพณีประจำปี 2563 ตำบลแควอ้อม อำเภอัมพวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-16 21:58:14
ตลาดน้ำท่าคา จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเที่ยวทั่วไป ไปทั่วโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-16 21:48:29
พช.อัมพวา ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่กับสมาชิกเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-16 21:35:43
ปักหมุดครัวเรือนยากจน ลงระบบ TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-16 16:45:31
ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกเกตุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-15 21:28:30
ปักหมุดครัวเรือนยากจน ลงระบบ TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-15 21:24:19
จัดแสดงผลงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงานเที่ยวทั่วไป ไปทั่วโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-01-15 21:19:26