โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-02-25 20:07:31
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-02-24 20:34:54
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-02-24 20:29:48
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ ณ ศาลาอเนกปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2020-02-23 16:18:17
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ บ้านนาดง หมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2020-02-20 15:52:39
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านผาลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2020-02-20 15:49:26
กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-02-20 11:00:10
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ ณ บ้านป่าจ้ำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2020-02-17 15:56:26
การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2020-02-17 11:11:40
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เวทีที่ 1 ภาควิชาการ ณ ศาลาวัดบ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2020-02-16 15:58:42