โครงการสตรีสัมพันธ์แบ่งปันน้ำใจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-21 10:46:54
โครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-21 10:44:25
การติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-20 10:40:56
ติดตามสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-14 10:35:40
กิจกรรมการจัดงาน “รวมพลังสตรีสร้างสรรค์สัมพันธ์สตรีสีดำเนิน ครั้งที่ 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-10 10:30:20
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมเปิดงานประเพณีบุญเดือน 3 ตักบาตรข้าวต้มมัด นมัสการรอยพระพุท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-02-07 16:16:33
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2563 และแนะนำข้าราชการบร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-02-04 14:42:36
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและแนะนำข้าราชการใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-02-03 14:08:30
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-24 12:09:52
สพอ.เมืองราชบุรี เยี่ยมชมกลุ่ม OTOP กระเป๋าหนัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-23 15:00:00
สพอ.เมืองราชบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-22 17:59:21
สพอ.เมืองราชบุรี พาข้าราชการใหม่เข้าพบนายอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-22 15:55:18
20 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. พช.ดำเนินสะดวก ร่วมกับคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-01-21 13:46:31
20 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอ ให้ข้อมูลการพัฒนาเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-01-21 13:42:15
สพอ.เมืองราชบุรี จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-20 18:34:14
สพอ.เมืองราชบุรี ประสานและตรวจเยี่ยม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระโบสถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-20 16:39:18
สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตำบลพงสวาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-18 16:53:21
สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-17 18:45:39
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-17 16:14:49
สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-17 15:41:58