โครงการสตรีสัมพันธ์แบ่งปันน้ำใจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-21 10:46:54
โครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-21 10:44:25
การติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-20 10:40:56
ติดตามสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-14 10:35:40
กิจกรรมการจัดงาน “รวมพลังสตรีสร้างสรรค์สัมพันธ์สตรีสีดำเนิน ครั้งที่ 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2020-02-10 10:30:20
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมเปิดงานประเพณีบุญเดือน 3 ตักบาตรข้าวต้มมัด นมัสการรอยพระพุท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-02-07 16:16:33
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2563 และแนะนำข้าราชการบร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-02-04 14:42:36
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและแนะนำข้าราชการใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-02-03 14:08:30
สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-24 12:09:52
สพอ.เมืองราชบุรี เยี่ยมชมกลุ่ม OTOP กระเป๋าหนัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2020-01-23 15:00:00