ประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-03-26 11:13:34
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-03-13 10:59:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตราการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-03-13 10:10:00
กิจกรรม Big cleaning day ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ( covid-19 ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-03-09 10:35:38
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่นต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น 2020-03-05 14:13:07
วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-03-02 21:21:35
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เนื่องในวันที่ระลึกถ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-02-25 13:14:36
โครงการส้รางความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-02-24 09:31:39
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ จัดประชุมโครงการสร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ 2020-02-20 17:01:21
ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติในการลดหนี้ค้างชำระของกลุ่มสมาชิกกองทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-02-18 14:30:19