เตรียมความพร้อมทีมวิทยากร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-02-20 15:18:30
สพอ.เมยวดี ประชุม อกส.อ.ครั้งที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-02-14 15:35:13
สพอ.เมยวดี ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ เมยวดี เดินวิ่ง เพื่อการกุศล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-02-14 15:30:39
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพอ.เมยวดีประชุมเตรียมจัดงานวันสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-02-14 15:27:16
ทีมพช.ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการ​ "ปลูกผักสวนครัว​ ทั่วทั้งจังหวัด​ร้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย 2020-02-04 17:38:10
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-01-31 09:44:51
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-01-29 15:53:17
สพอ.เมยวดี ร่วมประชุมสัญจร ต.ชมสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-01-23 13:40:59
พช. ดำเนินกิจกรรมประชุมโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร 2020-01-23 10:44:35
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการโคกหนองนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ 2020-01-07 15:20:56
พ.ช. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร 2019-12-25 11:12:13
ทีมงานพช.เกษตรวิสัยใจเกินร้อย ออกติดตาม/สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย 2019-12-13 11:04:59
กิจกรรมอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ 2019-12-13 10:56:27
โครงการส่งเสริมการ "ปลูกผักสวนครัว ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ 2019-12-13 10:51:20
กิจกรรม"สัปดาห์การพัฒนา" ประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ 2019-12-13 10:31:06
"ปลูกผักสวนครัว ทั่วทั้งจังหวัด" จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย 2019-12-11 11:03:44
พช.อำเภอพนมไพร ดำเนินกิจกรรม Kick Off ตามโครงการส่งเสริม "การปลูกผักสวนครัว ทั่ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร 2019-12-05 14:16:45
พช.อำเภอพนมไพร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร 2019-12-05 14:14:48
พช.อำเภอพนมไพร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสานอนุรัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร 2019-12-04 12:13:47
พ.ช. ร่วมประชุมแผนการสนับสนุน ติดตาม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร 2019-11-21 16:30:28