เตรียมความพร้อมทีมวิทยากร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-02-20 15:18:30
สพอ.เมยวดี ประชุม อกส.อ.ครั้งที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-02-14 15:35:13
สพอ.เมยวดี ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ เมยวดี เดินวิ่ง เพื่อการกุศล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-02-14 15:30:39
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพอ.เมยวดีประชุมเตรียมจัดงานวันสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-02-14 15:27:16
ทีมพช.ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการ​ "ปลูกผักสวนครัว​ ทั่วทั้งจังหวัด​ร้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย 2020-02-04 17:38:10
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-01-31 09:44:51
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-01-29 15:53:17
สพอ.เมยวดี ร่วมประชุมสัญจร ต.ชมสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2020-01-23 13:40:59
พช. ดำเนินกิจกรรมประชุมโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร 2020-01-23 10:44:35
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการโคกหนองนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ 2020-01-07 15:20:56