วันที่ 19 ก.พ. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม 2020-02-19 14:27:02
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-02-11 16:05:03
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-02-06 16:19:50
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-02-03 19:33:03
ประชุมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-02-01 15:32:15
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน "รวมพลัง อช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-01-28 16:54:27
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-01-27 13:39:47
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-01-03 17:07:27
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2020-01-02 18:54:43
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน 2019-12-25 16:56:58