วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-18 13:56:59
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวิเชีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-17 16:37:53
สำรวจพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน 2020-01-17 15:19:45
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อำเภอน้ำหนาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2020-01-17 15:18:54
กิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 2020-01-17 15:09:18
ประชุมสัญจร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกปลง อำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-17 15:07:23
ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านมาบสมอ หมู่14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-17 15:04:54
ร่วมงานประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 บ้านวังชะอม หมู่ที่ 10 ตำบลพุเตย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-17 15:01:12
เตรียมงานประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 บ้านวังชะอม หมู่ที่ 10 ตำบลพุเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-17 14:57:42
สำรวจพื้นที่ “โคกหนองนาโมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 2020-01-17 14:54:48