ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองท่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2019-11-25 09:22:36
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน การติดตาม สนับสนุนการใช้งานและแนะนำการดูแลระบบสารส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2019-10-21 15:24:30
พัฒนาการจังหวัด ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2019-10-21 14:58:41
ทบทวนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2019-10-09 15:24:59
การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2019-10-08 15:09:23
โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลายพระยา 2019-10-08 11:39:02
พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ นำบุคคล กลุ่ม องค์กร ในอำเภอเมืองกระบี่ เข้ารับใบประกาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2019-09-09 16:24:18
ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ในอำเภอเมืองกระบี่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2019-08-27 11:24:56
กลุ่ม องค์กร ผู้ประกอบ OTOP และผู้แทนจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในอำเภอเมือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ 2019-08-05 22:34:52
กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม 2019-07-22 11:07:55