ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ ณ ตลาดนัดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ตล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2020-02-26 10:59:13
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-02-25 21:07:51
@สพอ.เขาชัยสน@ นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมติดตามการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2020-02-25 15:06:36
@ สพอ. ศรีบรรพต กิจกรรมสร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2020-02-25 10:55:35
@สพอ.เขาชัยสน@ประชุมซักซ้อมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2020-02-25 10:24:07
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาดบ้านทุ่งเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลโคกม่วง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2020-02-25 10:08:28
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-02-24 22:30:55
คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(KBO) จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอป่าพะยอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-02-24 22:23:38
@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2020-02-22 12:36:54
@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2020-02-22 12:34:36
@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.นางสาวอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2020-02-22 11:29:00
@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง 2020-02-22 11:26:26
(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน(@) @วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-02-21 14:14:34
วันนี้(20 ก.พ.63)นายบรรจง มีผล พัฒนาการอำเภอกงหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-02-20 16:12:22
@สพอ.ศรีบรรพต ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาปู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2020-02-20 15:11:50
สพอ.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการอำเภอป่าพะยอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-02-19 21:07:18
(@)พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน (@)วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-02-19 15:21:46
ข่าวประชุมสัมพันธ์ มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด 2020-02-19 11:01:38
@ อำเภอศรีบรรพต นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต ร่วมพิธีเปิดและส่งม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2020-02-18 20:06:34
อำเภอกงหรา วันนี้(18 ก.พ.2563) เวลา 10.30 น. นาย ประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-02-18 15:28:04