พช.เมืองรับมอบหน้ากากอนามัยจากกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านเผล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-27 20:25:21
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-27 12:30:18
พช.เมือง ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมชม และให้กำลังใจจิตอาสา ในการดำเนินกิจกรรม การผลิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-25 21:20:19
โครงการ"บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลนบปริง" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-24 19:32:10
โครงการ"บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลทุ่งคาโงก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-23 21:33:59
โครงการ"บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลตากแดด" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-20 20:49:38
"บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลป่ากอ" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-19 23:28:15
โครงการ"บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลบางเตย" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-18 20:06:13
"โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"ม.1 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-15 19:11:19
"โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"ม.8 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-03-15 19:09:18