?พช.ทุ่งยางแดง​ เร่งรับสมัคร​ผู้​ประกอบการ​ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานเดิน​ กิน​ ชิม​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 16:18:37
?พช.ทุ่งยางแดง​ ต้อนรับ​อาจารย์​จากสถาบัน​ราชภัฏ​ยะลา? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 16:16:24
?พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมกิจกรรมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านปาเซปูเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 16:14:16
?คนดี​ งานดี​ ภาพลักษณ์​ดี❤️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 16:10:44
?พช.ทุ่งยางแดง​ ลง​พื้นที่​ติดตาม​หนี้กองทุนสตรี? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 16:06:58
?พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วม​กิจกรรม​จิต​อาสา​ปล่อยพันธุ์​ปลา​?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 16:05:12
?พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมเวทีประชาคม​ ✌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 16:02:45
?พช.ทุ่งยางแดง​ เตรียม​ความพร้อม​ประกวด​กิจกรรม​ทูบีนัมเบอร์วัน​? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 15:59:54
?พช.ทุ่งยางแดง​ พร้อมจัดเดิน​ กิน​ ชิม​ เที่ยว​ @ตลาดนัดฆอมิส✌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-21 15:45:30
?พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล?️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-17 12:17:06
พช.ทุ่งยางแดง ร่วมประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2563-256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-17 12:02:16
?พช.ทุ่งยางแดง​ เตรียม​ความพร้อม​จัดกิจกรรม​เดินกินชิมเที่ยว@ตลาดนัดฆอมิส?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-17 11:59:22
?พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม​ประกวด​ทูบีนัมเบอร์วัน​ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-17 11:57:58
?พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์​ที่โคราช? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-17 11:56:45
?พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อม​ประกวด​ to​ be​ number​1​? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-17 11:55:27
?พช.ทุ่งยางแดง​ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาชายแดนใต้​ ปี​ 63?‍♀?‍♂ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-17 11:54:37
?พช.ทุ่งยางแดง​ เตรียม​ความพร้อม​จัดกิจกรรม​ผู้นำอช.สัญจร? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-17 11:51:22
?พช.ทุ่งยางแดง​ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-11 11:09:26
พช.ทุ่งยางแดง​ เตรียม​ความพร้อม​จัดกิจกรรม​ผู้นำอช.สัญจร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-11 11:06:07
?พช.ทุ่งยางแดง​ vs​ เครือข่าย​ OTOP​ เตรียม​ความพร้อม​กิจกรรม​ถนนคนเดิน?‍♀ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-02-11 11:00:55