?ทุ่งยางแดง​ ​มีดีทุกวัน❤️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-17 11:05:31
?️หมู่บ้าน​เข้มแข็ง​ มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน​? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-17 11:02:59
?เศรษฐกิจ​พอเพียง​ สร้างสุข? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-17 11:00:50
?พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมประชุม​แนวทาง​การขับเคลื่อน​งานอช.​ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-17 09:18:53
?เด็กไทยยุคใหม่​ รู้รักสามัคคี​ รู้หน้าที่พลเมือง​ไทย? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-15 15:10:12
??บูรณาการ​แก้จน​ สร้างคน​ สร้างอาชีพ​ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-15 14:59:20
❤️พช.ทุ่งยางแดง​ เยี่ยม​ศูนย์​ศิลปาชีพ​บ้าน​พิเทน​ ❤️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-15 14:49:35
?‍?‍?‍?ประชุม​ผู้นำอช.สัญจร​ @พิเทน? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-15 14:38:29
?พัฒนา คือ สร้างสรรค์? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-08 09:24:56
?ส่งสุขปีใหม่...แด่ครอบครัว พช.ทุ่งยางแดง​❤️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2020-01-08 09:18:35