??”พช.ปลาปาก - ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2020-03-28 07:46:19
สพอ.บ้านแพง ให้คำปรึกษาโครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง 2020-03-26 11:13:05
การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม 2020-03-25 23:51:07
พช.ธาตุพนม ประชุมสมาชิกที่มีความประสงค์ในการยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2020-03-25 22:19:22
พช.นาแก ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก 2020-03-25 17:00:34
พช.เรณูนครประชุมชี้แจงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร 2020-03-25 16:55:28
อำเภอยิ้ม บ.นาขาม ปี63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง 2020-03-25 16:12:53
พช.ธาตุพนมดำเนินกิจกรรม "Big Cleaing day" ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID - 19) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2020-03-24 21:48:32
พช.ท่าอุเทน ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทน 2020-03-24 18:48:09
พช.ท่าอุเทน ร่วมกิจกรรมของจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทน 2020-03-24 18:44:44