จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ 2020-01-17 14:49:53
นายธนิศร์ เลขานุกิจ พัฒนาอำเภอหลังสวน นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2020-01-17 12:57:23
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านแก้ไขปัญหาควา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2020-01-17 12:52:47
คน พช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก 2020-01-16 12:20:58
พช.ละแม ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ TV พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-01-15 16:06:18
วันที่ 10 มกราคม 2563 นายธนิศร์ เลขานุกิจ พัฒนาอำเภอหลังสวน นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2020-01-14 09:35:43
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวนเยี่ยมทายาทพัฒนากร น้องปลาดาวลูกสาวคุณแม่ช่อเอื้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2020-01-14 09:31:40
7 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2020-01-14 09:29:11
2 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวนขอพรปีใหม่จากพัฒนาการอำเภอหลังสวน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2020-01-14 09:25:03
@หาดสะพลี มีที่นั่งเล่น กินข้าว วิวสวยๆ น้ำทะเลสะอาดเป็นอันดับ 1 ในสยาม หมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2020-01-07 14:40:31