ประกาศอำเภออัมพวาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ สมุทรสงครามบ้านเกื้อกูลต้นแบบ กิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้และพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ