ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวาที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบล สวนหลวง และประชุมสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ศอช.ต.

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง