ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการไตรมาส 2

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกิรณ [...]
อ่านเพิ่มเติม