ประชุมโครงการครอบครัวพัฒนา

@ อัมพวา สมุทรสงคราม
🎬 น้องหิ่งห้อยบอกข่าว
📆 9 ตุลาคม 2562
⏰เวลา 13.00 น.
นางสาวกิรณา พินเสนาะ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการครอบครัวพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน โดยคุณชูชาติ ชัยฤทธิเลิศ ผู้บริหารโรงแรมชูชัยบุรี โดยกำหนดดำเนินงานนำร่อง ในพื้นที่ อบต.บางนางลี่
ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝
ภาพ: บัณฑิตา เจตบุตร
ข่าว: ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา
🏡: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

(Visited 7 times, 1 visits today)