ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562

@อัมพวา สมุทรสงคราม
🎬 น้องหิ่งห้อยบอกข่าว
📆 2 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30 น.
นางสาวกิรณา พินเสนาะ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออัมพวา เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรื่องการวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 และแผนงานปฏิทินเดือนตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมสำนังานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝
📸: ธัญพร พุ่มทับทิม
🖊: ธัญพร พุ่มทับทิม
🏡: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

(Visited 11 times, 1 visits today)