ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและรับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

  

@อัมพวา สมุทรสงคราม
🎬 น้องหิ่งห้อยบอกข่าว
📆 2 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น.
นางสาวกิรณา พินเสนาะ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออัมพวา เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและรับนโยบายการทำงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ณ หอประชุมอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝
📸: ธัญพร พุ่มทับทิม
อัจฉรีย์ มานะกิจ
🖊: ธัญพร พุ่มทับทิม
🏡: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา

(Visited 11 times, 1 visits today)