ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรุณ แสงสุขคู่

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภออัมพวา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ประกาศอำเภออัมพวาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ สมุทรสงครามบ้านเกื้อกูลต้นแบบ กิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้และพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ